Muzeum Saperskie

MINY MORSKIE, PRZECIWPANCERNE, PRZECIWPIECHOTNE