Cennik

Cennik biletów w sezonie 2018

Kasa czynna do 17:00, płatność tylko gotówką.

Muzem Saperskie "Explosive":

Normalny 12 zł / osoba
Ulgowy * 8 zł / osoba
Rodzinny **
(max. 2 dorosłych + 3 dzieci)
30 zł / rodzina
Grupy zorganizowane
(min. 15 os.)
8 zł / osoba

W cenie biletu: zwiedzanie muzeum, treningowe pole minowe, treningowe rzutnie granatów, symulator startu rakiety, wypożyczalnia strojów i rekwizytów do zdjęć.

Dodatkowo Możliwość skorzystania ze strzelnicy pneumatycznej i ASG za dodatkową opłatą.

Przewodnik za dodatkową opłatą - 15 zł (w języku polskim, czas oprowadzania ok. 60-90 minut).

Zwiedzanie dla grup zorganizowanych jedynie po wcześniejszej rezerwacji pod numerem tel. 606 257 067

Bilet ulgowy *

(za okazaniem stosownych dokumentów, uprawniających do zniżki)

  1. Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci, emeryci, renciści a także inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami,
  2. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce,
  3. Osoby odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”.

Bilet rodzinny **

Przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi. Upoważnia do wstępu 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Dla każdej kolejnej osoby należy kupić odpowiedni bilet.

Wstęp bezpłatny

(przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów)

  1. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
  2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
  3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
  4. Dzieciom do lat trzech,
  5. Kombatantom, inwalidom wojennym i osobom represjonowanym,
  6. Dziennikarzom.